نام واحد : شناور سازی شهاب دریا هرمزگان

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : جنب پلیس راه...
 • تلفن شرکت : ******762جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جنب پلیس راه بندر لنگه- بندرخمیر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی جهانگیری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لنج کامپوزیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 13/15187
 • تاریخ مجوز : 16/05/1396
 • کد محصول : 3511612367
 • شرح محصول : لنج کامپوزیتی
 • ظرفیت : 12 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%