نام واحد : امیر قاسمی

نام محصول : شیشه نشکن ساختمانی (آب دیده)

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 52559
 • تاریخ مجوز : 24/12/1396
 • کد محصول : 2610612335
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%