نام واحد : رضا میرکازهی

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 64218/01/114
 • تاریخ مجوز : 21/12/1396
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%