نام واحد : زراعت صنعت نوین

نام محصول : انواع کود پاش

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 33260
 • تاریخ مجوز : 28/11/1396
 • کد محصول : 2921412323
 • شرح محصول : انواع کود پاش
 • ظرفیت : 80 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2921
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%