نام واحد : یداله رجبی

نام محصول : سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 44451/127
 • تاریخ مجوز : 17/11/1396
 • کد محصول : 2915512372
 • شرح محصول : سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2915
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%