نام واحد : وحید صائب

نام محصول : فیلتر هوای کابین خودرو

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 27906
 • تاریخ مجوز : 14/11/1396
 • کد محصول : 2919512494
 • شرح محصول : فیلتر هوای کابین خودرو
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%