نام واحد : محمد خضری

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 4645
 • تاریخ مجوز : 23/12/1396
 • کد محصول : 2695512368
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%