نام واحد : مجید ربیعی

نام محصول : برش انواع سنگ گرانیتی

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 120/1712976
 • تاریخ مجوز : 22/12/1396
 • کد محصول : 2696412302
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%