نام واحد : حسین محمدابراهیمی

نام محصول : فیلتر هوای غیرخودرویی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 26/57472
 • تاریخ مجوز : 10/11/1396
 • کد محصول : 2919512411
 • شرح محصول : فیلتر هوای غیرخودرویی
 • ظرفیت : 450,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%