نام واحد : علیرضا سنگانی

نام محصول : نردبان ثابت

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 27767
 • تاریخ مجوز : 09/11/1396
 • کد محصول : 2915512364
 • شرح محصول : نردبان ثابت
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2915
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%