نام واحد : علیرضا سنگانی

نام محصول : انواع قفل آویز

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 27767
 • تاریخ مجوز : 09/11/1396
 • کد محصول : 2893412407
 • شرح محصول : انواع قفل آویز
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2893
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%