نام واحد : سمیه سنجری

نام محصول : دستگاه تصفیه مایعات صنعتی به جز روغن ها

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 49003
 • تاریخ مجوز : 07/12/1396
 • کد محصول : 2919412508
 • شرح محصول : دستگاه تصفیه مایعات صنعتی به جز روغن ها
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%