نام واحد : میثم اسکندری

نام محصول : هود برقی خانگی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 31874
 • تاریخ مجوز : 14/11/1396
 • کد محصول : 2930412363
 • شرح محصول : هود برقی خانگی
 • ظرفیت : 1,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2930
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%