نام واحد : رضا اسماعیلی

نام محصول : قطعات استاندارد قالبهای فلزی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/38628
 • تاریخ مجوز : 08/11/1396
 • کد محصول : 2929512416
 • شرح محصول : قطعات استاندارد قالبهای فلزی
 • ظرفیت : 1,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%