نام واحد : متین فنائی

نام محصول : انواع محصولات سنگی

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 1665/397
 • تاریخ مجوز : 16/12/1396
 • کد محصول : 2696312321
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%