نام واحد : کارینا سنگ شکن پردیسان

نام محصول : مخازن فلزی تحت فشار کروی (به جز مخازن مواد غذایی)

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 33671/96
 • تاریخ مجوز : 09/11/1396
 • کد محصول : 2812512331
 • شرح محصول : مخازن فلزی تحت فشار کروی (به جز مخازن مواد غذایی)
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2812
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%