نام واحد : حمید رضا جهانگیری

نام محصول : دستگاه آبکاری الکترولیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 28246
 • تاریخ مجوز : 15/11/1396
 • کد محصول : 2929512550
 • شرح محصول : دستگاه آبکاری الکترولیتی
 • ظرفیت : 5 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%