نام واحد : داود صالحی نظام ابادی

نام محصول : انواع چرخ گوشت برقی خانگی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 63220/123
 • تاریخ مجوز : 17/12/1396
 • کد محصول : 2930512357
 • شرح محصول : انواع چرخ گوشت برقی خانگی
 • ظرفیت : 40,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2930
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%