نام واحد : داود صالحی نظام ابادی

نام محصول : یخچال فریزر خانگی با حجم کمتر از 340 لیتر

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 63220/123
 • تاریخ مجوز : 17/12/1396
 • کد محصول : 2930512313
 • شرح محصول : یخچال فریزر خانگی با حجم کمتر از 340 لیتر
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2930
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%