نام واحد : مسعود سوری

نام محصول : گاو آهن چرخشی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 31765
 • تاریخ مجوز : 14/11/1396
 • کد محصول : 2921512309
 • شرح محصول : گاو آهن چرخشی
 • ظرفیت : 20 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2921
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%