نام واحد : پولاد فن آور کیمیا

نام محصول : مبدل صفحه و اسکلت

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 68635
 • تاریخ مجوز : 05/11/1396
 • کد محصول : 2919412379
 • شرح محصول : مبدل صفحه و اسکلت
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%