نام واحد : ناصر حیدری

نام محصول : ماشین بسته بندی مواد غذایی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 53647
 • تاریخ مجوز : 07/11/1396
 • کد محصول : 2919512400
 • شرح محصول : ماشین بسته بندی مواد غذایی
 • ظرفیت : 400 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%