نام واحد : پایا لیزر مرکزی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : خیابان مدرس -...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی حاجی آباد)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی رحیمی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عملیات برش کاری ورق فلزات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 25143
 • تاریخ مجوز : 12/07/1395
 • کد محصول : 2891412344
 • شرح محصول : عملیات برش کاری ورق فلزات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%