نام واحد : صنایع زنگان پارت قطعه

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : کیلومتر 5...
 • تلفن شرکت : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی داستانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : خدمات ماشین کاری فلزات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/17756
 • تاریخ مجوز : 07/07/1395
 • کد محصول : 2892312346
 • شرح محصول : خدمات ماشین کاری فلزات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2892
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%