نام واحد : علی چوبداری

نام محصول : قفس فلزی پرندگان

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/17267
 • تاریخ مجوز : 28/06/1395
 • کد محصول : 2899512488
 • شرح محصول : قفس فلزی پرندگان
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%