نام واحد : ایرج کوثری

 • استان : کردستان
 • شهر : سقز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ایرج کوثری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 14474/396
 • تاریخ مجوز : 19/05/1396
 • کد محصول : 2899512449
 • شرح محصول : انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%