نام واحد : محمد ذوالفقاری متی کلائی

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : "جاده جدید...
 • تلفن شرکت : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد ذوالفقاری متی کلائی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 701/35999
 • تاریخ مجوز : 18/06/1395
 • کد محصول : 2812512303
 • شرح محصول : مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2812
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%