نام واحد : اکبر محمودی فروشانی

نام محصول : کرکره ای کردن ورق فلزی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 06-50102
 • تاریخ مجوز : 03/11/1396
 • کد محصول : 2891512361
 • شرح محصول : کرکره ای کردن ورق فلزی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%