نام واحد : اکبر محمودی فروشانی

نام محصول : عملیات برش کاری ورق فلزات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 06-50102
 • تاریخ مجوز : 03/11/1396
 • کد محصول : 2891412344
 • شرح محصول : عملیات برش کاری ورق فلزات
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%