نام واحد : محمد رضا الهائی

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد رضا الهائی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خدمات تراشکاری فلزات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 06-25893
 • تاریخ مجوز : 09/06/1395
 • کد محصول : 2892412353
 • شرح محصول : خدمات تراشکاری فلزات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2892
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%