نام واحد : کارسان تامین صنعت

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : سایت کارگاهی
 • تلفن شرکت : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سایت کارگاهی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : داود تیموری اصل
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خدمات تراشکاری فلزات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/15587
 • تاریخ مجوز : 13/06/1395
 • کد محصول : 2892412353
 • شرح محصول : خدمات تراشکاری فلزات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2892
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%