نام واحد : نعمت آماده

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : "شهر آبی...
 • تلفن شرکت : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : نعمت آماده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : اسکلت فولادی سوله

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 125/15523
 • تاریخ مجوز : 07/06/1395
 • کد محصول : 2811512312
 • شرح محصول : اسکلت فولادی سوله
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%