نام واحد : میثم محمدی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : خلیل آباد
 • نشانی شرکت : خیابان منتظری...
 • تلفن شرکت : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : میثم محمدی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : "ساخت ناودانی، لوله بخاری و محصولات مشابه از ورق فلزی"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1580398/120
 • تاریخ مجوز : 26/05/1395
 • کد محصول : 2891512362
 • شرح محصول : "ساخت ناودانی، لوله بخاری و محصولات مشابه از ورق فلزی"
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%