نام واحد : ویلا صادق خوزستان

نام محصول : تیرچه فولادی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 06-56259
 • تاریخ مجوز : 09/12/1396
 • کد محصول : 2811512324
 • شرح محصول : تیرچه فولادی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%