نام واحد : فریدون فرامرزی

نام محصول : الکترود جوشکاری

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 12834/395
 • تاریخ مجوز : 14/05/1395
 • کد محصول : 2893412312
 • شرح محصول : الکترود جوشکاری
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2893
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%