نام واحد : دومان سهند

نام محصول : اسکلت فلزی ساختمانی فولادی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 34017
 • تاریخ مجوز : 22/07/1396
 • کد محصول : 2811512304
 • شرح محصول : اسکلت فلزی ساختمانی فولادی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%