نام واحد : دومان سهند

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : میدان ونک...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : دومان سهند
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : انواع قفل آویز

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 29850
 • تاریخ مجوز : 29/06/1396
 • کد محصول : 2893412407
 • شرح محصول : انواع قفل آویز
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2893
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%