نام واحد : اباذر معتمدی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : "بلوار بهشتی...
 • تلفن شرکت : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اباذر معتمدی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع فلنج فلزی غیر خودرویی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 2153/27/119
 • تاریخ مجوز : 11/05/1395
 • کد محصول : 2899512448
 • شرح محصول : انواع فلنج فلزی غیر خودرویی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%