نام واحد : جاوید رضائی

نام محصول : شکل دهی ورق

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/12188
 • تاریخ مجوز : 10/05/1395
 • کد محصول : 2891412337
 • شرح محصول : شکل دهی ورق
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%