نام واحد : محمد دوستی

نام محصول : خدمات ماشین کاری فلزات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1316159/85533
 • تاریخ مجوز : 02/11/1396
 • کد محصول : 2892312346
 • شرح محصول : خدمات ماشین کاری فلزات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2892
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%