نام واحد : عزت حیدریان سرحوضکی

نام محصول : شکل دهی ورق

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1653880/120
 • تاریخ مجوز : 04/04/1396
 • کد محصول : 2891412337
 • شرح محصول : شکل دهی ورق
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%