نام واحد : اکبر عموجانی

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : سایت کارگاهی...
 • تلفن شرکت : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سایت کارگاهی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اکبر عموجانی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ظروف مسی آشپزخانه

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/10911
 • تاریخ مجوز : 28/04/1395
 • کد محصول : 2899512364
 • شرح محصول : ظروف مسی آشپزخانه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%