نام واحد : مجید هارونی

نام محصول : برش انواع سنگ گرانیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 25841/123
 • تاریخ مجوز : 29/05/1396
 • کد محصول : 2696412302
 • شرح محصول : برش انواع سنگ گرانیتی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%