نام واحد : امین راستی

نام محصول : انواع نخ فیلامنت پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 580530000000
 • شماره مجوز : 76898
 • تاریخ مجوز : 03/11/1397
 • کد محصول : 2430412351
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : تولید الیاف مصنوعی(2430)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%