نام واحد : نامی گستر دیبا

نام محصول : چسب پایه سیلیکون رابر

 • سریال مجوز : 580528000000
 • شماره مجوز : 33303
 • تاریخ مجوز : 22/10/1397
 • کد محصول : 2429512620
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%