نام واحد : جهان ارتباط مانا

نام محصول : موم سنتزی مورد استفاده در محصولات و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

 • سریال مجوز : 580528000000
 • شماره مجوز : 33875
 • تاریخ مجوز : 25/10/1397
 • کد محصول : 2424412619
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%