نام واحد : صادق جاسمی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : روستای سراب...
 • تلفن شرکت : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاگرس

نام محصول : زغال از ضایعات منابع سلولزی

 • سریال مجوز : 580527000000
 • شماره مجوز : 66554/12
 • تاریخ مجوز : 23/10/1397
 • کد محصول : 2411412798
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%