نام واحد : محمدتقی عامری اختیارآبادی

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 55675
 • تاریخ مجوز : 09/12/1396
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%