نام واحد : محمدتقی عامری اختیارآبادی

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 55675
 • تاریخ مجوز : 09/12/1396
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول : بتن سیال معمولی
 • ظرفیت : 96,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%