نام واحد : همت زبردست جیرنده

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : خشکداران ضلع...
 • تلفن شرکت : *******115جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : همت زبردست جیرنده
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 701/38841
 • تاریخ مجوز : 29/06/1396
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 160,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%