نام واحد : آران طبیعت پالیزان

نام محصول : انواع دارو با منشا گیاهی به شکل روغن

 • سریال مجوز : 580524000000
 • شماره مجوز : 58008/123
 • تاریخ مجوز : 09/10/1397
 • کد محصول : 2423415616
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%